NIVOO is een opleidingsinstituut dat zich met name richt op de vakgebieden Handhaving, en Verkeer. We hebben op elk van deze vakgebieden jarenlange ervaring!

NIVOO bestaat uit verschillende afdelingen: Uitgeverij, Opleidingsadvies, Administratie, Planning en Media.

De afdeling Uitgeverij richt zich op het ontwikkelen van lesmateriaal en het uitgeven van de boeken of readers ter ondersteuning van deze opleidingen, alsmede op het onderhoud van alle digitale leeromgevingen. Bij dit laatste wordt zij technisch ondersteund door de afdeling Media, die ook zorg draagt voor de inhoud en vormgeving van de website van het bedrijf.

De afdeling Opleidingsadvies houdt zich voornamelijk bezig met het beheren en uitbreiden van (potentiële) klantcontacten, alsmede het begeleiden van cursisten. De afdeling Planning plant en organiseert alle te verzorgen opleidingen, terwijl de afdeling Administratie de gegevens van alle verzorgde opleidingen administratief verwerkt.

Om onze cursisten zo goed mogelijk op te leiden, werken we met professionele docenten. Daarbij zijn twee zaken met name relevant. Enerzijds is kennis, vaardigheid en liefde voor het vak van belang. Anderzijds moet ook het overdragen van kennis en vaardigheid één van de sterke punten van de docent zijn. Vaardig zijn is tenslotte belangrijk, maar vaardigheid kunnen overdragen is op z'n minst net zo van belang!