BOAtrainer.nl BV is de opleider voor BOA’s van toezicht, handhaving, service en veiligheid in de verschillende domeinen. Wij leiden BOA’s op door onze kennis en ervaring te delen. Onze trainingen zijn praktijkgericht en tegelijk examengericht, zodat de BOA op straat vaardig is in hun handelen en ook de verplichte examens voor RTGB, Basisbekwaamheid en PHB tijdig behaald. Onze trainingen worden verzorgd door trainers die zelf ook BOA zijn! BOAtrainer.nl is voor BOA’s door BOA’s.

Bekijk onze website >>