Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) worden steeds belangrijker. Op plekken als woonwijken, natuurgebieden en in en rondom stations is hun aanwezigheid van bewezen toegevoegde waarde.

Toch lopen BOA’s in de samenwerking met elkaar, de politie, gemeenten en andere ketenpartners nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Om dit soort vraagstukken vanuit de setting van een netwerk te bespreken én om alle partners - die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers - te verenigen, is in 2015 het BOA-Platform opgericht.

Binnen het BOA-Platform worden ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen verkend. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Het BOA-Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; het wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking op het terrein van Handhaving, Toezicht en Veiligheid.