Het BOA-expertisecentrum is een initiatief van het BOA-platform. Aan het BOA platform nemen diverse partijen deel. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt het BOA-platform en is aangesteld als uitvoerende partij van het BOA-expertisecentrum.

Kerngroep
Met Ben Swagerman als voor­zitter en voormalig korpschef Peter Vogelzang als plaatsvervangend voorzitter heeft het BOA-Platform twee stevige en gedreven kar­trekkers. Ook Lieke Sievers, voorzitter van de Vereniging Politie Dieren en Milieubescherming en burgemeester van Edam-Volendam, is actief betrokken. Onder hun leiding gaan de betrokken partijen via het platform aan de slag om op landelijk strategisch niveau te zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA.

Hoe werkt het?
Het BOA-expertisecentrum biedt zowel informatie aan als een community voor BOA's. Een korte uitleg:
  • Het digitaal plein is de community voor de BOA. Hier kun je een vraag stellen aan verschillende deskundigen op het gebied van toezicht, naleving en handhaving, is het mogelijk om je ervaringen en kennis te delen met collega's of te discussiëren met elkaar en is het mogelijk om in specifieke groepen deel te nemen. Een voorbeeld die nu het meest relevant is, is natuurlijk de Corona discussie groep.
  • Het BOA-expertisecentrum biedt ook relevante informatie en best practices aan onder het kopje thema's;
  • In de agenda zijn verschillende activiteiten te vinden rondom de BOA;
  • Daarnaast wordt er geregeld BOA gerelateerde nieuwsartikelen geplaatst of eigen artikelen geplaatst.