Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Het BOA Event 2019

Op 2, 3 en 4 oktober 2019 vindt de derde editie van het BOA Event plaats op de Politieacademie in Apeldoorn. Dit driedaagse Event van het BOA-platform biedt professionals werkzaam op het gebied van toezicht en handhaving de unieke mogelijkheid om kennis te delen, inspiratie op te doen en kennis te verdiepen op het gebied van:
  • Opleidingen en innovatie
  • Samenwerking en informatie-uitwisseling
  • Uitrusting en bewapening
  • Slim handhaven en innovatie 
Welke dag is voor wie?
 
Het BOA-platform is in 2015  in het leven geroepen ter versterking van de samenwerking in de handhaving. Een netwerk zonder besluitvormende status, maar juist met een informatie-delende, verkennende agenderende en initiërende functie en om alle partners - die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers - te verenigen. 
 
Bekijk en samenvatting van de vorige editie in 2017