Programma Dag 2

Het programma is in ontwikkeling. De komende tijd zullen er lezingen en sessies worden toegevoegd. Je kunt je al wel inschrijven. Jouw sessiekeuze wordt een aantal weken voor het BOA Event per mail bij je uitgevraagd.


09.00
    Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30    Opening door de dagvoorzitter
             Ben Swagerman Ι Voorzitter BOA Platform 

09.40    Toezicht en handhaving met de nieuwe Omgevingswet
 • Welke rol of rollen spelen toezichthouders en handhavers in de beleids- en uitvoeringscyclus?
 • Veranderende regels: de regels veranderen tijdens het spel. Hoe ga je daarmee om?
 • Wat betekent het ‘Anders werken’ voor toezichthouders en handhavers?
 Annemiek Tubbing |  Jurist omgevingsrecht en handhaving

10.10    Een gezamenlijk aanpak voor een betere handhaving
 • Opbouw milieuhandhaving in de eenheid Amsterdam
 • Succesfactoren voor samenwerking aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Voor- en nadelen Amsterdams model
John van Hal | Operationeel Specialist, Politie eenheid Amsterdam, Team Milieu 

10.30    Vragen en discussie

10.45   
Pauze

11.15    Sessieronde 1
 • Sessie 1.1 - "Als het gesprek opeens agressief wordt..."
 • Sessie 1.2 - Drones
 • Sessie 1.3 - Samenwerking met de HTV opleidingen
Meer informatie over de sessies >>

12.05    Lunch

13.00    Sessieronde 2

Staatsbosbeheer heeft in de plenaire zaal een eigen sessie: Update BOA-beleid in de praktijk
 • Sessie 2.1 - Kwaliteit van het procesverbaal
Meer informatie over de sessies >>

13.50    Pauze

14.30    Sessieronde 3
 • Sessie 3.1 - Kwaliteit van het proces-verbaal
 • Sessie 3.2 - DOE FF NORMAAL
 • Sessie 3.3 - Gemeentelijke handhaving en dierenwelzijn
 • Sessie 3.4 - Handhaving Visserijwet in de praktijk
Meer informatie over de sessies >>

15.20    Doorloop naar plenaire zaal

15.30    Gedrag als oplossing

Als je gedrag begrijpt dan pas kun je het effectief beïnvloeden

Patrick van Veen, gedragsbioloog, gebruikt wetenschappelijk onderzoek uit de biologie en gedragsleer om te begrijpen wat er gebeurt tussen mensen, op het werk of buiten op straat.

Volgens Patrick zit de oplossing van problemen en het voorkomen ervan niet zo zeer in procedures of systemen, maar in het gedrag van mensen.  Hij gebruikt het gedrag van apen als voorbeeld. Hij laat zien wat we van apenstreken kunnen leren en hoe je dit kunt gebruiken om bijvoorbeeld mensen te verleiden bepaald gedrag niet te vertonen of om escalatie te voorkomen.

Patrick van Veen | gedragsbioloog,  trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Hij is schrijver van onder meer ‘Help! Mijn baas is een aap’.  

16.45    Einde