Programma Dag 2

BOA EVENT IS UITVERKOCHT
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Wel kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar s.heins@sdu.nl.
Mocht er een plaats vrijkomen dan wordt u op de hoogte gesteld.


09.00
    Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30    Opening door de dagvoorzitter en de gastheer 
             Lieke Sievers Ι BOA Platform en Burgemeester Edam-Volendam / dagvoorzitter
             Gerrit den Uyl Ι Directeur Politieacademie / gastheer

09.50    Toezicht en handhaving met de nieuwe Omgevingswet
 • Welke rol of rollen spelen toezichthouders en handhavers in de beleids- en uitvoeringscyclus?
 • Wat betekent het ‘Anders werken’ voor toezichthouders en handhavers?
 Annemiek Tubbing |  Jurist omgevingsrecht en handhaving

10.20    Een gezamenlijk aanpak voor een betere handhaving
 • Opbouw milieuhandhaving in de eenheid Amsterdam
 • Succesfactoren voor samenwerking aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Voor- en nadelen Amsterdams model
John van Hal | Operationeel Specialist, Politie eenheid Amsterdam, Team Milieu 

10.50    Pauze

11.30    Sessieronde 1
 • Sessie 1.1 - "Als het gesprek opeens agressief wordt..."
 • Sessie 1.2 - Drones
 • Sessie 1.3 - "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst..."
 • Sessie 1.4 - De Landelijke Handhavingstrategie (LHS) 
 • Sessie 1.5 - Gastheerschap in drukker wordende natuurgebieden
 • Sessie 1.6 - Communicatie van levensbelang?
 • Sessie 1.7 - De veranderende rol van de groene BOA
 • Sessie 1.8 - Vis- en wildstroperij
Meer informatie over de sessies >>

12.20    Lunch

13.20    Sessieronde 2
Staatsbosbeheer heeft in de plenaire zaal een eigen sessie: Update BOA-beleid in de praktijk

 • Sessie 2.1 - Kwaliteit van het proces-verbaal
 • Sessie 2.2 - Juridische aspecten van asbest 
 • Sessie 2.3 - Indirecte lozingen: gezamenlijk de schouders eronder!
 • Sessie 2.4 - Vis- en wildstroperij
 • Sessie 2.5 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?
 • Sessie 2.6 - Leren(d) kijken naar de natuur
Meer informatie over de sessies >>

14.10    Pauze

14.40    Sessieronde 3
 • Sessie 3.1 - Kwaliteit van het proces-verbaal
 • Sessie 3.2 - DOE FF NORMAAL
 • Sessie 3.3 - Gemeentelijke handhaving en dierenwelzijn
 • Sessie 3.4 - Handhaving Visserijwet in de praktijk
 • Sessie 3.5 - Portofoon communicatie met je collega's van andere gemeentes
 • Sessie 3.6 - Leren(d) kijken naar de natuur
 • Sessie 3.7 - Drones
 • Sessie 3.8 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?
Meer informatie over de sessies >>

15.30    Doorloop naar plenaire zaal

15.45    Gedrag als oplossing

Als je gedrag begrijpt dan pas kun je het effectief beïnvloeden

Patrick van Veen, gedragsbioloog, gebruikt wetenschappelijk onderzoek uit de biologie en gedragsleer om te begrijpen wat er gebeurt tussen mensen, op het werk of buiten op straat.

Volgens Patrick zit de oplossing van problemen en het voorkomen ervan niet zo zeer in procedures of systemen, maar in het gedrag van mensen.  Hij gebruikt het gedrag van apen als voorbeeld. Hij laat zien wat we van apenstreken kunnen leren en hoe je dit kunt gebruiken om bijvoorbeeld mensen te verleiden bepaald gedrag niet te vertonen of om escalatie te voorkomen.

Patrick van Veen | gedragsbioloog,  trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Hij is schrijver van onder meer ‘Help! Mijn baas is een aap’.  

16.45    Einde