Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Workshops dag 3 - Domein II (groen)

 

 

Hieronder treft u meer informatie over de workshops. 


Workshopronde 1

 

1.1 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten.

Denk daarbij o.a. aan:

 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?

Aart van der Sluijs | Juridisch & Helpdesk medewerker. NatuurNetwerk b.v.
Gijs van Aardenne | Natuurlijk! Marketing en Communicatie

 

1.2 - Samenwerken met C2000
Een centralist van de meldkamer politie en een jachtopzichter nemen ons mee in de uitdagingen, binnen het samenwerken via de C2000 meldkamer. Naast de politie-gespreksgroepen zijn de centralisten ook verantwoordelijk voor de gelieerde boa-gespreksgroepen en dat vergt veel van de boa en politie centralisten. Reguliere werkzaamheden, incidenten en evenementen geven veel mogelijkheden in de samenwerking. Maar hoe doen we dat via de gespreksgroepen. Wat mag wel en wat mag niet? Kennen we elkaars wereld? Tijdens de workshop bespreken we enkele veelgemaakte dilemma’s en voorbeelden. We kijken naar de landelijke richtlijnen en hoe gaan we ermee om. We willen niet een voorbeeld geven van hoe het moet, maar door een kijkje te geven in de ‘keuken’ van de meldkamer en de ervaringen van de mensen achter de knoppen willen we meer begrip voor elkaars leefwereld krijgen.
 
De workshopleiders hebben allen veel ervaring in het werkveld van de groene boa’s en willen zich verdiepen in elkaars vak zodat de samenwerking elke dag groeit. Tijdens de workshop en op de beursvloer staan ze open voor een goed gesprek en ervaringen. 
 
Jan Oude Geerdink | Centralist meldkamer politie, Oost-Nederland
Victor Nuijten | Jachtopzichter gemeente Ede
Anton Bos | Trainer bij Boatrainer.nl

 

1.3 - Drones
Als BOA komt u tegenwoordig ook veel vliegende zaken in uw terrein tegen. En dan hebben we het niet over vliegende herten, maar over drones waarmee opnames van de prachtige natuur worden gemaakt. Weet u wat wel/niet mag? En welke afspraken er landelijk gemaakt zijn? Na het volgen van deze workshops weet u hoe u moet handelen wanneer u een drone(bestuurder) tegenkomt.

Steef Boonstra | Afdeling luchtvaart, Politie

 
 
1.4 - ‘Gezamenlijke handhavingsdagen’
Project waarbij 15 koppels (boswachter en politie) vier keer per jaar een dag samen optrekken in de aanpak van dumpingen/mountainbikers/loslopende honden/motorcrossers. Hoe werkt het in de praktijk, wat zijn resultaten en wat zijn (juridische) randvoorwaarden om deze dagen mogelijk te maken?
 
Sander van Maarschalkerweerd | Operationeel Specialist Korpscheftaken, Direct Toezicht Boa’s Midden-Nederland, Politie 
Henk van Lunteren | Milieuagent, Politie
Addy de Borst | Boswachter, Utrechts Landschap
 
 
1.5 - Ondermijning
Gemeenten ondervinden steeds meer last van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, illegale prostitutie, witwassen en milieucriminaliteit. Deze criminele activiteiten staan bekend als 'ondermijning'.
 • Wat is de rol van de politie, de gemeente, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst en hoe werk je samen met de politie en andere ketenpartners?
 • Wat kan ondermijning allemaal inhouden? 
 • Hoe kun je ondermijnende activiteiten herkennen?
 • Welke risicogebieden kun je onderscheiden?
 • Welke actie kun je als BOA nemen wanneer je ondermijning signaleert?
Frans Pauli | Docent, SPV 
 
 
1.6 - XTC dumping & Wilde fauna vervolging/stroperij
Een praktische workshop in de buitenlucht
In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld xtc dumping en wilde fauna vervolging. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt als BOA een belangrijke rol in betekenen? 
 
Wim Vosgezang | Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming
Klaas Redder | Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming
Peter van Tulden| Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming
Anita Biezeman | Forensisch milieuonderzoeker, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 
 
 

Workshopronde 2

Staatsbosbeheer in plenaire zaal, update BOA-beleid in de praktijk:

 • Waar komen we vandaan?
 • Waar staan we?
 • Waar gaan we naartoe?

 

2.1 - Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
BOA’s in domein II Milieu kunnen voor de vierde PHB module een keuze maken uit een viertal examenonderdelen: 

 • Bewust handhaven (LHS) 
 • De-escalerend Optreden 
 • PV van bevindingen 
 • Verhoor gesprek voeren 
In deze workshop geeft ExTH informatie over de opzet en de exameneisen en beantwoordt vragen van (toekomstige) kandidaten.
Rob Broeckman | Manager, ExTH 
 
 
2.2 - Wet Natuurbescherming
Deze vernieuwde wetgeving die de Flora- en Faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 heeft vervangen, wordt u op een boeiende wijze verteld wat er is veranderd waar op te letten en waar u ook rekening mee moet houden in uw proces-verbaal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd wat te doen wanneer u een mogelijke overtreding aantreft.

Wim Vosgezang | Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming

 

2.3 - Kwaliteitseisen aan een goed proces-verbaal

Marijn Steijven | Beleidsmedewerker, Openbaar Ministerie 
Gerrie de Boer | Specialistisch Beleidssecretaris, Openbaar Ministerie

 

2.4 - Omgaan met agressie en geweld
Highlights Training Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB). Oefen uw skills in de DOJO.
                                                               
Hans Fransen | Eigenaar STOP Training

 


 

Workshopronde 3

 
3.1 - Omgaan met agressie en geweld
Highlights Training Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB). Oefen uw skills in de DOJO.
                                                               
Hans Fransen | Eigenaar STOP Training
 
 
3.2 - De-escalatie van agressief gedrag, gedragsbeïnvloeding, en omgaan met verwarde  personen en personen onder invloed van middelen
Deze workshop geeft u inzicht, praktische tips en handvatten om escalatie te voorkomen en zelfs helpend op te treden. We gaan in op:
 
 • Hoe ontstaat agressief gedrag, welke vormen zijn er en hoe ga je ermee om? 
 • Hoe onderscheid je een verward persoon ten opzichte van iemand onder invloed van middelen en hoe hierin te handelen?
Patrick Leenen | Directeur, Phlinq (in opdracht van vakbond BOA ACP)

 

3.3 - Dumping
Dumping en natuur zijn twee woorden die steeds vaker in 1 zin voorkomen. We hebben het dan over dumpingen van chemisch afval, hennepkwekerijen, bouw-/sloopafval en huisvuil. Hoe gaat u daarmee om als u dit in uw terrein tegenkomt? Zijn er landelijke afspraken? En wat heeft u nodig om hier goed mee om te gaan?

Sjaak Smits | Boswachter, Staatsbosbeheer Oost-Brabant

 

3.4 - Handhaving in het buitengebied
Alleen wanneer we samen werken blauw met groen zijn we in staat de toenemende recreatiedruk en criminaliteit in het buitengebied het hoofd te bieden.

Rolf Overdiep | Voorzitter, Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht

 
3.5 - Kwaliteitseisen aan een goed proces-verbaal
 
Marijn Steijven | Beleidsmedewerker, Openbaar Ministerie 
Gerrie de Boer | Specialistisch Beleidssecretaris, Openbaar Ministerie
 
 
3.6 -  Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
 
BOA’s in domein II Milieu kunnen voor de vierde PHB module een keuze maken uit een viertal examenonderdelen: 
 • Bewust handhaven (LHS) 
 • De-escalerend Optreden 
 • PV van bevindingen 
 • Verhoor gesprek voeren 
 
In deze workshop geeft ExTH informatie over de opzet en de exameneisen en beantwoordt vragen van (toekomstige) kandidaten.
Rob Broeckman | Manager, ExTH