Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Workshops dag 3 - Domein II (groen)

 

 

Hieronder treft u meer informatie over de workshops. 


Workshopronde 1

 

1.1 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten.

Denk daarbij o.a. aan:

 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?

Hans Liekens | Directeur, NatuurNetwerk b.v.
Gijs van Aardenne | Natuurlijk! Marketing en Communicatie

 

1.2 - C2000 en de landelijke richtlijnen voor BOA’s
Waar lopen we tegenaan en wat is wel/niet wenselijk in goede samenwerking?

Deze workshop wordt mede verzorgd door een aantal centralisten zodat u een goed beeld krijgt van de praktijk.

Straatcontact.nl & Jeugdboa.nl B.V.

 

1.3 - Drones

Als BOA komt u tegenwoordig ook veel vliegende zaken in uw terrein tegen. En dan hebben we het niet over vliegende herten, maar over drones waarmee opnames van de prachtige natuur worden gemaakt. Weet u wat wel/niet mag? En welke afspraken er landelijk gemaakt zijn? Na het volgen van deze workshops weet u hoe u moet handelen wanneer u een drone(bestuurder) tegenkomt.

Steef Boonstra || Afdeling luchtvaart, Politie

 
 
1.4 - ‘Gezamenlijke handhavingsdagen’
 
Project waarbij 15 koppels (boswachter en politie) vier keer per jaar een dag samen optrekken in de aanpak van dumpingen/mountainbikers/loslopende honden/motorcrossers. Hoe werkt het in de praktijk, wat zijn resultaten en wat zijn (juridische) randvoorwaarden om deze dagen mogelijk te maken?
 
Sander van Maarschalkerweerd | Operationeel Specialist Korpscheftaken, Direct Toezicht Boa’s Midden-Nederland, Politie 
Henk van Lunteren | Milieuagent, Politie
Addy de Borst | Boswachter, Utrechts Landschap
 
 
1.5 - Ondermijning
De inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt.
SPV 
 
 

Workshopronde 2

Staatsbosbeheer in plenaire zaal, update BOA-beleid in de praktijk:

 • Waar komen we vandaan?
 • Waar staan we?
 • Waar gaan we naartoe?

 

2.1 - Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
BOA’s in domein II Milieu kunnen voor de vierde PHB module een keuze maken uit een viertal examenonderdelen: 

 • Bewust handhaven (LHS) 
 • De-escalerend Optreden 
 • PV van bevindingen 
 • Verhoor gesprek voeren 
In deze workshop geeft ExTH informatie over de opzet en de exameneisen en beantwoordt vragen van (toekomstige) kandidaten.
Rob Broeckman | Manager, ExTH 
 
 
2.2 - Wilde fauna vervolging en XTC dumping
Praktische sessie op het buitenterrein aan de hand van een praktijkvoorbeelden.

Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming

 

2.3 - Kwaliteitseisen aan een goed proces-verbaal

Marijn Steijven | Beleidsmedewerker, Openbaar Ministerie 
Gerrie de Boer | Specialistisch Beleidssecretaris, Openbaar Ministerie


 

Workshopronde 3

 
3.1 - Omgaan met agressie en geweld
 
 
3.2 - Wet Natuurbeheer
Deze vernieuwde wetgeving die de Flora- en Faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 heeft vervangen, wordt u op een boeiende wijze verteld wat er is veranderd waar op te letten en waar u ook rekening mee moet houden in uw proces-verbaal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd wat te doen wanneer u een mogelijke overtreding aantreft.

Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming

 

3.3 - Dumping
Dumping en natuur zijn twee woorden die steeds vaker in 1 zin voorkomen. We hebben het dan over dumpingen van chemisch afval, hennepkwekerijen, bouw-/sloopafval en huisvuil. Hoe gaat u daarmee om als u dit in uw terrein tegenkomt? Zijn er landelijke afspraken? En wat heeft u nodig om hier goed mee om te gaan?

Sjaak Smits | Boswachter, Staatsbosbeheer Oost-Brabant

 

3.4 - Handhaving in het buitengebied

Inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt
 
Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht
 
 
3.5 - Kwaliteitseisen aan een goed proces-verbaal
 
Marijn Steijven | Beleidsmedewerker, Openbaar Ministerie 
Gerrie de Boer | Specialistisch Beleidssecretaris, Openbaar Ministerie
 
 
3.6 -  Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
 
BOA’s in domein II Milieu kunnen voor de vierde PHB module een keuze maken uit een viertal examenonderdelen: 
 • Bewust handhaven (LHS) 
 • De-escalerend Optreden 
 • PV van bevindingen 
 • Verhoor gesprek voeren 
 
In deze workshop geeft ExTH informatie over de opzet en de exameneisen en beantwoordt vragen van (toekomstige) kandidaten.
Rob Broeckman | Manager, ExTH