Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Programma Dag 2 - Domein II

Donderdag 3 oktober 2019

 

09.00u

   

Ontvangst en registratie

     

09.30u

 

Woord van welkom door de dagvoorzitter en Politieacademie

 

 

Lieke Sievers | Voorzitter Vereniging Politie Dieren en Milieubescherming en burgemeester Edam-Volendam  

     

 

 

Ontwikkelingen en trends milieuhandhaving

 

 

 

09.50u   De Landelijke Handhavingstrategie (LHS) is geïmplementeerd: en nu achteroverleunen en klaar? Of….
   

Siebren Buist | Officier van Justitie milieuzaken bij het FP / OM Noord Nederland

     

10.20u

 
Samenwerken op het gebied van milieu toezicht en handhaving

 

 

 • Invulling geven aan de Landelijke Handhavingstrategie (LHS)
 • Samenwerken en informatiedelen in de keten

 

 

 

Interview o.l.v. de dagvoorzitter met onder meer:

 • Pim Miltenburg | plv. politiechef Oost Nederland en portefeuillehouder milieu Politie
 • Siebren Buist | Officier van Justitie milieuzaken bij het FP / OM Noord Nederland
 • Jaap Cats | Programmamanager, DCMR

 

     

11.00u

 

Netwerkpauze

     

11.30u

 

Workshopronde 1

   
 • 1.1 - Toezichthouder – BOA; wanneer zet je welke pet op?
 • 1.2 - Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
 • 1.3 - Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht en handhaving?
 • 1.4 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
 • 1.5 - Wet Natuurbeheer

Bekijk meer informatie over de workshops >>

     

12.30u

 

Lunch en kennismarkt

     

13.30u

 

Workshopronde 2

   
 • 2.1 - C2000 en de landelijke richtlijnen voor BOA’s
 • 2.2 - Risicorelevante bedrijven in Brabant in beeld
 • 2.3 - Grond’, ‘asbest’ en garagebedrijven
 • 2.4 - Ondermijning
 • 2.5 - Handhaving in het buitengebied

Bekijk meer informatie over de workshops >>

     

14.30u

 

Netwerkpauze

     

15.00u

 

Workshopronde 3

   
 • 3.1 - Gis- en informatie gestuurd werken (geografisch informatiesysteem) ook in het kader van  bestuurs- en strafrecht
 • 3.2 - XTC dumping van afval in het buitengebied
 • 3.3 - Asbesthandhaving

Bekijk meer informatie over de workshops >>

     

16.00u

 

Napraten met een hapje en een drankje