Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Programma dag 1 - Domein I

Woensdag 2 oktober 2019

 

09.00u

   

Ontvangst en registratie

     

09.30u

 

Woord van welkom

   

Lieke Sievers | Voorzitter Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming, lid BOA-Platform en burgemeester Edam-Volendam  (dagvoorzitter)

Rien van Burg | Teamchef Politieacademie (gastheer)

     
09.50u   Taken en bevoegdheden van de BOA
    Wakker in een vreemde wereld? Over een snel veranderend veiligheidslandschap en de betekenis van BOA’s daarin voor de burger

Marnix Eysink Smeets | Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, Hogeschool Inholland, Voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving

     

10.10u

 

Vragen en discussie

     

10.30u

 

Netwerkpauze

     

11.00u

 

Workshopronde 1

   
 • 1.1 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
 • 1.2 - C2000 - de uitdaging in samenwerking tussen boa en politie via de portofoon! - VOL
 • 1.3 - Ondermijning - VOL
 • 1.4 - Digitaal Opkopersregister (DOR); instrument om anders te leren kijken als BOA
 • 1.5 - MBO4-opleiding voor Handhavers
 • 1.6 - Inzet van BOA’s in relatie tot de geweldsmiddelen - Discussiesessie

Bekijk meer informatie over de workshops >>

     

11.50u

 

Lunch en kennismarkt

     

12.50u

 

Workshopronde 2

   
 • 2.1 - Doorverwijzen naar HALT
 • 2.2 - BOA hét visitekaartje in alle domeinen
 • 2.3 - Samenwerking Politie – BOA - Discussiesessie
 • 2.4 - De BOA als slachtoffer
 • 2.5 - Afwijkend crimineel gedrag herkennen; hoe doe je dat?
 • 2.6 - Digitaal Opkopersregister (DOR); instrument om anders te leren kijken als BOA

Bekijk meer informatie over de workshops >>

     

13.40u

 

Netwerkpauze

     

14.10u

 

Workshopronde 3

   
 • 3.1 - Samenwerking Politie – BOA - Discussiesessie
 • 3.2 - BOA hét visitekaartje in alle domeinen
 • 3.3 - Blurring
 • 3.4 - Bodycams
 • 3.5 - De BOA als slachtoffer - VOL
 • 3.6 - Doorverwijzen naar HALT

Bekijk meer informatie over de workshops >>

     
15.00u   Doorloop naar de plenaire zaal
     
15.15u   Verschuivende rollen, bevoegdheden en middelen in het veiligheidsveld
   

Paul Depla | Burgemeester van Breda

     

16.00u

 

Napraten met een hapje en een drankje